Du er her: Hjem > Hjerteklap & Bypass > Hjerteklapfejl

Hjerteklapfejl

Forfatter: Journalist, Mette-Marie Davidsen.

Dato: 19. december 2007

Symptomer på hjerteklapfejl.
Hjerteklapfejl er som regel en kronisk, langsom og fremadskridende tilstand, hvor symptomerne bliver gradvist værre. Men utæthed af en venstresidig hjerteklap kan enkelte gange opstå på få timer, hvor man pludselig udvikler svær åndenød selv i hvile. Symptomerne på hjerteklapfejl afhænger i nogen grad af, hvilken klap det drejer sig om. Hvis det er hjerteklapperne i venstre side, der fungerer dårligt, kan symptomerne være åndenød ved fysisk aktivitet, anfald med svær åndenød, besvimelser i forbindelse med fysisk anstrengelse, hjertekramper/angina pectoris, uregelmæssig hjerterytme eller blodpropper i hjernen. Ved højresidig hjerteklapfejl kan der være symptomer som vand i kroppen og åndenød«, forklarer Jørgen Videbæk.Billede af et hjerte
Behandlingsmuligheder Selve fejlen i hjerteklappen kan ikke behandles med medicin. Hvis hjerteklappen fungerer så dårligt, at der er risiko for, at hjertet tager skade, skal hjerteklappen repareres eller udskiftes ved en operation. Ved en hjerteklapoperation udskiftes den syge hjerteklap med en »mekanisk« klap af plast og metal eller en »biologisk« hjerteklap fra dyr, primært fra grise. Hjerteklapper fra en gris er særlig velegnede, fordi grisens hjerte har en anatomi, der ligner menneskers meget. Man har forsøgt at bruge hjerteklapper fra både hunde, får og kalve, men uden gode resultater. Men grisens er bare bedst«, siger Jørgen Videbæk. »Den mekaniske klap har vi næsten 50 års erfaring med, men den kræver, at man kommer i blodfortyndende medicinsk behandling resten af livet. Den biologiske klap holder ikke så længe som den mekaniske klap, mellem 8 og 12 år, men kræver til gengæld kun blodfortyndende behandling to til tre måneder efter klapoperationen«. Lyden af ens hjerteslag forandrer sig, hvis man får indsat en kunstig hjerteklap, fordi den har en anden lyd end de organiske klapper. Det er ikke nogen høj lyd, men dog så meget, at nogle patienter føler sig generet af det. »Ca. to måneder efter en hjerteklapoperation er de fleste kommet sig så meget, at de føler de er tilbage i deres »gamle jeg«. Det er også på det tidspunkt, de fleste vender tilbage til deres arbejde. Men det kan vare flere måneder, før lungefunktionen er normal efter en hjerteoperation. Derfor kan man først vurdere den fulde effekt af operationen efter to til tre måneder, når brystbenet er groet sammen, og der ikke længere er nogen begrænsninger med hensyn til fysisk udfoldelse«, fortæller Jørgen Videbæk.
Efterbehandling Efter indoperation af en kunstig hjerteklap er det nødvendigt med blodfortyndende medicinsk behandling resten af livet, for at blodet ikke sætter sig i klumper på den nye klap. Blodfortyndende behandling skal gives i meget nøjagtige doser. Derfor er det nødvendigt jævnligt at få taget blodprøver, så man hele tiden får den rette dosis. Et dansk forskningsprojekt har afprøvet et apparat, der gør det muligt, at man selv kan analysere en blodprøve og indrette sin medicin derefter. Disse forsøg har været en succes, og der arbejdes nu på, at få metoden indarbejdet i den almindelige hjerteklapbehandling«, oplyser Jørgen Videbæk. Når man har en hjerteklapsygdom eller har gennemgået en hjerteklapoperation, er man også særlig udsat for at få endokardit, som er en sjælden betændelsestilstand på hjerteklapperne. Endokardit kan medføre alvorlige komplikationer, men kan både forebygges og behandles med antibiotika. Endokardit forebyggelse er derfor specielt vigtig efter en hjerteklapoperation. Derfor vil du få udleveret et patientkort, som fortæller om forebyggelse af endokardit. Forebyggelse i det daglige handler om dels en god tandbørstning, dels hyppige tandlægebesøg samt forebyggende antibiotikabehandling, hvis du skal have fortaget et indgreb, som kan beskadige hud eller slimhinde. Det gælder i øvrigt ikke for hjerteklappatienter som for patienter med kransåreforsnævringer (åreforkalkning), at den enkelte hjertepatients livsstil er afgørende for operationsresultaterne. Det er aldrig blevet belyst i forskningsforsøg, om for eksempel rygning kan forkorte levetiden af en normal hjerteklap. Ved kunstige hjerteklapper kan man med større sikkerhed sige, at hverken rygning, forhøjet kolesterol m.m. har en negativ indflydelse.
 
Sidst ændret: December 10, 2022, 17:06

 Stort fremskridt i behandlingen af hjerteklappatienter. se mere her

21. november 2021.
 

Vikingarnas turneplan 2021/22 

 

 Stort fremskridt i behandlingen af hjerteklappatienter. se mere her

21. november 2021.
 

Vikingarnas turneplan 2021/22