Du er her: Hjem > Hjerteklap & Bypass > Stort fremskridt i behandlingen af hjerteklappatienter

Stort fremskridt i behandlingen af hjerteklappatienter

Ny dansk forskning støttet af Hjerteforeningen viser, at behandling af forsnævret hjerteklap gennem lysken er lige så effektiv og sikker for alle patienter som åben hjerteoperation, samt giver færre alvorlige komplikationer.

Den nye behandling, hvor en kunstig hjerteklap føres via et rør gennem lysken hos hjertepatienten med hjerteklapforsnævring, er lige så effektiv som og giver færre alvorlige komplikationer end standardindgrebet, hvor patientens brystkasse åbnes helt under fuld narkose, hjertet standses og kobles til en hjerte-lunge-maskine, hvorefter den syge hjerteklap fjernes og en kunstig hjerteklap syes ind.
Det viser nyt dansk studie, støttet af Hjerteforeningen, hvor de to behandlinger af hjertesygdommen hjerteklapforsnævring (aortaklap stenose) sammenlignes. Studiet er netop præsenteret af danske hjertelæger på den amerikansk hjertekongres American College of Cardiology.
Skrøbelige hjerteklappatienter får gavn af behandlingen TAVI kaldes den skånsomme behandling, hvor hjertepatienten får indsat en kunstig hjerteklap via et rør og gennem en pulsåre i lysken. Forkortelsen stammer fra engelsk Transcatheter Aortic Valve Implantation.
  Indgrebet er så skånsomt, at det i visse tilfælde kan foregå i lokal bedøvelse, og mens patienten er helt vågen. De nye resultater, der viser, at behandlingen gennem lysken er lige så sikker og effektiv som standardbehandlingen, betyder, at patienterne nu får et reelt behandlingsalternativ, siger Lars Søndergaard, der er overlæge, dr.med. og kardiolog på Rigshospitalet, og som er en af forskerne bag undersøgelsen.
 
Se video med interview og operation v/ Lars Søndergaard på B.T.s hjemmeside
I alt har 280 patienter på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital samt Sahlgrenska Universitetshospital i Göteborg i Sverige deltaget i undersøgelsen Nordic Aortic Valve Intervention (NOTION). Alle hjertepatienterne, der deltog i undersøgelsen, havde svær hjerteklapforsnævring (aortaklap stenose), var 70 år eller ældre og havde ikke anden alvorlig hjertesygdom. Halvdelen af patienterne blev behandlet med TAVI, mens den anden halvdel blev behandlet med åben hjertekirurgi. Patienterne bliver fulgt i fem år og er foreløbigt fulgt i 1 år.
 
Sikker, effektiv og færre komplikationer Den nye undersøgelse viser, at TAVI-behandlingen er lige så effektiv og sikker, som åben hjertekirurgi er for de yngre patienter. Patienterne behandlet med TAVI havde et år efter indgrebet og lidt færre komplikationer i forhold til patienterne, der havde fået foretaget åben hjertekirurgi. Patienter, der havde fået foretaget åben hjertekirurgi, havde oftere blødning, akut hjertesvigt, akut nyresvigt, hjerterytmeforstyrrelser, og de var indlagt i længere tid efter operationen. Flere af patienterne, der var behandlet med TAVI, fik behov for en pacemaker Betydningen af disse resultater på længere sigt er dog ukendt.
Indtil for få år siden var den eneste effektive behandling mod hjerteklapforsnævring den åbne hjerteoperation, hvor brystkassen åbnes, den syge hjerteklap fjernes, og en kunstig hjerteklap syes ind. Her er det nødvendigt, at patienten er i fuld narkose.
 
Et stort fremskridt i behandlingen De nye resultater vækker glæde hos Hjerteforeningen, der kalder resultaterne et stort fremskridt i behandlingen af hjerteklappatienterne. Hjerteforeningens forskningschef, overlæge, professor Gunnar Gislason siger:
Studiet viser, at på kort sigt er TAVI en ligeså god behandling som standard hjerteklapoperation for alle patienter, hvor man tidligere har kun tilbudt den til patienter, som ikke var egnede til standard hjerteklapoperation. Især mange ældre hjertepatienter lider af andre sygdomme, som øger deres risiko ved den åbne hjerteoperation. På sigt kan man håbe, at den skånsomme behandling bliver standardbehandling til alle hjerteklappatienter, fordi indgrebet er mere skånsomt, og fordi patienterne kommer sig hurtigere efter dette indgreb, siger Hjerteforeningens forskningschef Gunnar Gislason. 
Hjerteklapforsnævring er den hyppigste hjerteklapsygdom i Danmark, hvor mellem to og syv procent af voksne over 65 har sygdommen i svær grad - ikke alle har fået stillet en diagnose. Hvert år bliver omkring 2.000 danske hjertepatienter opereret for hjerteklapsygdom. Omkring 15.000 lever med en hjerteklapdiagnose i Danmark.
 
Fakta om TAVI
  • TAVI blev introduceret i Danmark i 2007 og udføres på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Skejby Sygehus og Aalborg Sygehus.
  • Antallet af TAVI-behandlinger er Øget hvert År siden 2007. Der udføres aktuelt ca. 400 TAVI-behandlinger per År i Danmark.
  • Behandlingen udføres med patienten under fuld bedøvelse eller i lokal bedøvelse (patienten er vågen) og varer ca. en time. Patienten udskrives typisk 2-4 dage efter behandlingen.
  • Overlæge Henning Rud Andersen fra Hjertemedicinsk afdeling på Skejby Sygehus udførte som den første i verden i slutningen af 1980erne dyreforsøg som udviklede ideen til TAVI.
  • Den første TAVI-behandling på et menneske blev udført af franskmanden Alain Cribier i 2002.
  • Hjerteforeningen har støttet NOTION-undersøgelsen, der også omtales som aortaklapprojektet. 
Sidst ændret: August 20, 2022, 17:10

 Stort fremskridt i behandlingen af hjerteklappatienter. se mere her

21. november 2021.
 

Vikingarnas turneplan 2021/22 

 

 Stort fremskridt i behandlingen af hjerteklappatienter. se mere her

21. november 2021.
 

Vikingarnas turneplan 2021/22